HERHALING : HOOFDREKENEN : MIN MET BRUG

Nu we kunnen cijferen zouden we wel eens vergeten dat we ook nog moeten hoofdrekenen. Dit is herhaling, maar ook dit moeten we blijven oefenen.

Het is wel leuk om de volgende oefeningen uit te rekenen met HOOFDREKENEN. Daarna kan je jezelf controleren door de oefening dan ook nnog eens al cijferend uit te rekenen.

We vonden enkele filmpjes op "XNAPDA" , een leuke site waar je ook heel wat uitleg krijgt. 
KLIK HIER:KLIK HIER:


Hier komen nu 5 oefeningen. Neem een blad en reken ze met hoofdrekenen uit. Stop dat blad dan in je werkbundel. Controleer door ook nog eens te cijferen.

385-126 =

621-419=

734-352 =

205-146 =

900-458=


Probeer nu maar  de code te ontcijferen en dan weet je of je juist was.
59 is een T
202 is een R
259 is een T
442 is een S
382 is een O

Reacties