OPDRACHT VOOR DINSDAG 28 APRIL

Als je tijd hebt, kan je vandaag deze cijferoefeningen maken. Denk erom alles netjes onder elkaar te schrijven.
Maak vooraf een schatting.

309 - 175 =

693 - 154 =

142 x 4 =

143 x 2 =

349 + 126 =

503 + 398 =

Schrijf de volgende 6 zinnen net en juist over!
Let op, jij MOET zelf een HOOFDLETTER schrijven bij het begin van elke zin.
Een HOOFDLETTER schrijf je aan het begin van iedere zin. Maar ook eigen-namen krijgen een hoofdletter, zoals bijvoorbeeld namen van personen, namen van steden, namen van landen, straatnamen,....

Klik hier als JE MEER WIL WETEN


Ook moet je het juiste LEESTEKEN plaatsen na elke zin. Succes!
Een LEESTEKEN op het einde van een zin kan een punt zijn, een vraagteken of een uitroepteken.

Klik hier als JE MEER WIL WETEN

1. veel mensen hebben schrik van een vogelspin.
2. een konijn eet graag wortels
3. de veren van een papegaai hebben felle kleuren
4. een koe houdt van gras en geeft lekkere melk
5. ken je een dier met een kromme snavel
6. een krokodil heeft een grote bek met scherpe tanden 


Dit boek kan je vandaag lezen.
strip van de dag

Reacties