OPDRACHTEN VOOR VRIJDAG 29 MEIHebben jullie het goede nieuws al gehoord?
Volgende week kunnen we opnieuw met zijn allen naar school.
Hopelijk weten we snel van meer.

De laatste opdrachten voor deze week.

WISKUNDE 
Neem jullie Wiskanjers BLOK 7 .
We maken LES 6 "Handig vermenigvuldigen en delen"
De opdrachten vinden jullie op de bladzijden 11, 12, 13 en 14.
Als de driehoekjes toch te moeilijk zijn , mag je die laten vallen.....

Een wiskanjerfilmpje?

Enkele voorbeelden:

9 x 16 = 16 is 10 + 6..... dus (9 x 10 ) + ( 9 x 6 )
                                               90         +      54        = 144

84 : 6 = 

Je zoekt in het deeltal (84) een groot getal dat je gemakkelijk kan delen door de deler (6)
 60 is een groot getal dat je makkelijk kan delen door 6 , dat is 10.
Maar het getal was 84, we hebben al 60, dus blijft er nog 24 over en we hebben geluk, want ook 24 is makkelijk deelbaar door 6, dat is 4
Dus 84 : 6 = (60 : 6) + (24 : 6) . Dat is samen 14


OPDRACHT TAAL
Neem jullie groene TOTEMTAAL SPELLINGBOEK 3B

Maak bladzijde 17, 18 en 19.
Je vult de ontbrekende woorden in.
KIJK goed naar de foto's (tekeningen) , 
LEES de tekst en DENK NA welk woord het zou kunnen zijn.
Bij het SCHRIJVEN denken jullie aan verenkelen of verdubbelen.
De opdracht is "Fotoboek van het roversdorp"

TIP : maak eerst het TUSSENDOORTJE, woordzoeker.... daar verklappen we jullie alvast enkele woorden. SUCCES!


Dit is de woordzoeker die jullie kan helpen bij jullie taalopdracht. 


Of een rekenopdracht voor de kinderen die graag nog wat extra willen rekenen.


Een fijn weekend en tot gauw.


Reacties

Een reactie posten